Preskočiť na obsah

Vážení priatelia,

prinášame vám informácie k Záhradkárskemu veľtrhu Trenčín 2024, ktorý združuje: 

28. ročník veľtrhu ZÁHRADKÁR 

VČELÁRSKY VEĽTRH 

ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ

Veľtrh sa bude konať v dňoch 10. – 14. 4. 2024 na letisku v Trenčíne.


Prednosti umiestnenia veľtrhu na letisku:

– jednoduchý a pohodlný príjazd zo všetkých smerov (Žilina, Bratislava, Bánovce, Česko)

– komfortné parkovanie v absolútnej blízkosti veľtrhu pre 3.000+ áut

– rovnocenné rozmiestnenie výstavných stánkov na ploche (nikto nebude mať pocit, že je bokom diania)


Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz včelárov a Združenie Ľudové Remeslá.

Záštitu nad podujatím prevzal Trenčiansky samosprávny kraj a požiadaný o záštitu bude aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci sprievodného programu veľtrhu bude popri zaujímavých prednáškach vytvorená nová aréna Eduarda Jakubeka, kde budú prezentované praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov ako prof. I. Hričovský, Ing. E. Jakubek a protagonisti populárnej TV relácie Nová záhrada M. Čurda a F. Laššák

Pre návštevníkov pripravujeme kyvadlovú doprava z autobusovej stanice až na Letisko, moderné keramické splachovacie toalety, celodennú hudobná produkcia, zónu kvalitného občerstvenia, detský kútik a pôsobivú mediálnu kampaň na prilákanie tisícok návštevníkov. 

S pozdravom,
Zdenka Lelkešová
manažérka veľtrhu 


Záhradkársky veľtrh Trenčín
Miesto konania: letisko Trenčín
Termín: 10. – 14. 4. 2024
Organizátor: MP EVENT s.r.o., Trenčín
Manažérka veľtrhu: Ing. Zdenka Lelkešová

obchod@mpevent.sk

0905 551 124
+421 905 551 124
www.mpevent.sk