Preskočiť na obsah

Záhradkársky veľtrh Trenčín,  ktorý sa  bude konať v dňoch 12.-15.4.2023 na výstavisku v Trenčíne. Jeho nedeliteľnou súčasťou sú už niekoľko rokov prezentácie včelárov v samostatnej sekcii. 

Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárovSlovenský zväz včelárov a spoluprácu prisľúbil aj Český zahrádkářský svaz. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a požiadaný bude aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci sprievodného programu veľtrhu bude popri zaujímavých prednáškach opäť vytvorená aréna Eduarda Jakubeka, kde budú prezentované praktické ukážky strihania a ošetrovania ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov. Prof. Ivan Hričovský – čestný predseda SZZ, Ing. Eduard Jakubek – predseda SZZ, Ing. M. Čurda – TV relácia Nová záhrada.

Záhradkársky veľtrh Trenčín
Miesto konania: výstavisko Trenčín
Termín: 12.-15.4. 2023
Organizátor: MP EVENT s.r.o., Trenčín
Manažérka veľtrhu: Ing.Zdenka Lelkešová

obchod@mpevent.sk
0905 551 124
+421 905 551 124
www.mpevent.sk